Posts Tagged ‘mpps v18’

MPPS V18 vs KESS V2 vs KTAG vs FgTech Galletto v54

دوشنبه, می 8th, 2017

How to choose the right ECU tuning tool you need really? MPPS v18, ktag, kess, fgtech4 or 2? Tips from pros here… Hope this helps.

ECU tools/Communication MPPS V18 KESS v2 KTAG FgTech 2 /
Fgtech 4
OBD2  
BOOT  
BDM    
J-TAG    
Tricore      

So, KESS v2 supports obd2, boot

MPPS v18 works for obd2, Multiboot, Tricore for Marelli ECU’s

KTAG can work for bdm, j-tag, boot

FgTech Galleto v54 4 (or Fgtech 2) work no issues with obd2, bdm, j-tag, boot

Communication/

ECU tools

OBD2 BOOT BDM JTAG Tricore
MPPS V18      
KESS v2      
KTAG    
FgTech 2 /

Fgtech 4

 

So, 3 options are available for OBDII connection: mpps v18, kess, fgtech

3 options for BOOT: kess v2, k-tag, fgtech galletto

2 options for BDM: ktag, fgtech

2 options for JATG: ktag, fgtech 4/2

Only 1 way for Tricore: MPPS V18!

That is why you need buy more than one ecu programmers.

When to buy Galletto 4 and kess v2 together?

Galletto 4 work with truck, including Benz truck, read and write ECU via both BDM and OBD; KESS not works with truck, read and write ECU via only OBD, not BDM.

When to buy Kess v2 and Ktag together?

KESS V2 is a ECU programming tool that is perfect for OBD use, while KTag is perfect for Jtag, BDM and all the Boot application (tricore and ST10).

With KESS V2 you programming directly through the OBD port of the vehicle, while with Ktag (Ktag 2.13) you need to take apart the ECU and open it, after you can make the read/write operation.

Many ECU has the advantage that can be read and write from OBD port (so KESS V2 is perfect), but there are lot ECU that need to disassemble from the car and open and this is the case for all the ECU that need to be programmed with Jtag, BDM and Boot protocols, so KTAG is needed.

When to buy Fgtech 4, Kess v2 and Ktag all together?

Because non of China tool will cover all cars good and if you buy clone tools, buy all (galletto+kess+ktag) from them, that you will cover more cars, or better to buy a good original tool if you will do the work as a pro, all depends want you will do.

Reference:

Mpps v18 car list.pdf:

MPPS covers MAIN + TRICORE + MULTIBOOT and a wide range of controllers incl. M3.8, M5.9, ME7xx, MED9, MED17, EDC15/16/17, Delphi, Siemens, Marelli, Delco, Sagem, Trionic and many others…

Kess v2 car list.pdf:

Kess covers all major brands and protocols including Line, CAN, EDC17 and MED17 and Ford J1850

K-tag car list.pdf:

ktag firmware v6.070 with ksuite v2.13 supports BDM MOTOROLA MPC5xx, and BMW Gasoline F Chassis and Mercedes W222

Fgtech galletto v54 4 car list.pdf:

FGTech Galletto 4 is a famous chip tuning tool for all cars, trucks, motorcycles, Marine, BDM MPCxx, BDM Boot Mode Tricore, checksum

Fgtech2 car list.pdf:

Fgtech 2 comes with all Cars, Trucks, Traktors and bikes. New Boot Mode System Tricore Infineon Tricore Sak TC1766, Sak TC1767 *new Infineon Tricore sak TC1792,TC1796,TC1797,TC1767. READ / WRITE New BMW by OBD2 port.

http://blog.obdexpress.co.uk/2017/05/08/mpps-v18-vs-kess-v2-vs-ktag-vs-fgtech-galletto-v54/

چگونه به استفاده از MPPS V18 BOOTMODE RECOVERY EDC15

پنجشنبه, مارس 30th, 2017

من برای یک راه حل جستجو برای رفع چشمک زن بد / ارسال فاجعه و یا خطا، و یا آجر EDC15 و یا هر آنچه که شما از آن تماس، و رو به نقطه ای که من پیدا شده است اطلاعات بسیاری در مورد چگونگی وارد bootmode، باز شدن لحیم و برنامه نویسی با برنامه نویس ویلم، و متوجه شد بسیاری از تصاویر، سیم کشی و غیره.

 

اما aparently هیچ یک از آنها توضیح داد که چگونه به انجام این exatcly، منظورم چگونه به نوشتن با MPPS در bootmode. هر کس گفت که “ساده است، فقط در bootmode ارسال”، “MPPS می توانید تقریبا هر گونه بهبود EDC15 ECU”، “من چند بار انجام داده ام” به همین ترتیب.

 

من پیدا کردم این بسیار سخت به انجام، و در حالی که جستجو تصمیم گرفت که اگر من موفق به بازیابی من یک دستورالعمل ساده چگونه آن را انجام بدون پرسیدن سؤالات بسیاری در گنگ است.

 

بنابراین در اینجا آن در شرح و توصیف بسیار کوتاه است، با تصاویر.

 

 

توجه: شما این کار را در خود، و من نمی تونم مسئول اشتباهات شما را!

 

 

 

 

حذف ECU. گرم آن را کمی تا است، sealnt که دارای نیمه مسکن بسیار قوی است، بنابراین بعد از گرم شدن ساده تر خواهد شد برای باز کردن آن وجود دارد. اصلا حرارت آن بیش از حد، فقط به گرم دست. در اینجا تصویر است، این چیزی است که شما احتمالا در داخل ECU مورد خواهد دید.

MPPS-V18-bootmode-Recovery-EDC15 (1)

29F400 محل سکونت و bootmode پین 24. در حال حاضر شما به لحیم یک سیم به پین. به انتهای دیگر از سیم اتصال مقاومت 5K. که در آن است در حال حاضر. در اینجا تصویری از تراشه و پین مورد استفاده قرار گیرد.
 

MPPS-V18-bootmode-بازیابی-EDC15 (2)

آماده تمام اتصالات به ECU و کابل MPPS مانند تصویر زیر نشان داده شده.
 

MPPS-V18-bootmode-بازیابی-EDC15 (3)

MPPS کابل پین اوت: (آن MPPS V12، اما از تاریخ، در حال حاضر MPPS V18 است)

 

 

Pin16 = + 12V
پین های 4 و 5 = زمین
پین 7 = K خط
 

هنگامی که همه انجام می شود و دو بار بررسی می شود، اتصال MPPS کابل خود را به کامپیوتر، نرم افزار باز کردن و قرار دادن تابع BOOTMODE wirte. این مشکل برای من بود، اما در نهایت من به این نقطه رسیدم و پس از آن همه چیز صلح از کیک بود. قبل از اس های + 12V منبع تغذیه به کابل مناسب به عنوان شما را در تصاویر بالا دیده می شود. و قبل از اتصال سیم منفی می باشد که به زمین پین bootmode 24 از طریق یک مقاومت 5K، و حذف آن پس از تقریبا 15 ثانیه است، اما آیا ECU و اتصالات قدرت MPPS جدا نکنید.
 

 

هدایت به که در آن شما نام تجاری را انتخاب کنید و را انتخاب VW و یا غیره آئودی را انتخاب کنید اما GENERIC. من این سختی قابل توجه، و تنها پس از یک اشاره در اینترنت پس از 16 ساعت پس از جستجو پیدا شده است.

پس از آن ECU خود را انتخاب کنید همانطور که در فهرست که باز می شود بعد از اینکه شما را انتخاب نمایید GENERIC اعلام

 

MPPS-V18-bootmode-بازیابی-EDC15 (5)

کلیک کنید کنترلی باز کردن فایل است که شما به کنترلی می خواهید، باز کردن فایل هایی که از ماشین خود را قبل از هر گونه مدها به عنوان خوانده شده. در بالای نوار پیشرفت شما چیزی نوشته شده است به رنگ سبز، و شما خوب به آن بروید. کلیک کنید و سپس نوشتن، فایل را انتخاب کنید تا ارسال و منتظر FO در حالی که برای نوار پیشرفت برای رسیدن به 100٪ و شما انجام می شود، و به عنوان خوشحال که من این بود که من برخی از $$ در خرید برنامه نویسان را نجات داد، و یا استفاده ECU را، و یا ارسال به یک تیونر برای تعمیر.
 

 

لذت بردن!

 

 

(تشکر بزرگ به کمک در جامعه MH)

http://blog.obd2express.co.uk/2017/03/30/mpps-v18-bootmode-recovery-edc15/